แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์