Tag - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล (เพิ่มเติม…)

Read more...