การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกวดราคาซิ้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาทักษะระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล

Read more...

การซื้อครูภัณฑ์ชุดฝึดการเขียนแบบโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมขุดทดสอบการเขียนโปแกรมแบบ แผงโมดูล จำนวน 1 ชุด

การซื้อครูภัณฑ์ชุดฝึดการเขียนแบบโปรแกรม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนแบบโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดดูล จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนแบบโปร (เพิ่มเติม…)

Read more...

การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบเคลื่อนยายนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียายนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อน ยายนไฟฟ้า จำนาน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูล (เพิ่มเติม…)

Read more...