การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2 จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...