การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องพื้นฐานอากาศยาน

ประกาศประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องอากาศยาน
เอกสารประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องอากาศยาน

Read more...

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่างประกาศประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

ร่างเอกสารประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร

เอกสารร่างประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร

Read more...

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารร่างประกวดราคาอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ร่างเอกสารประกวดราคาโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ร่างประกาศประกวดราคาโรงฝึกงาน 4 ชั้น

Read more...

เอกสารประกวดราคา ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่

Read more...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเสนอแผนการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุฯ

บริษัทที่มีความประสงค์เสนอแผนบริการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม…)

Read more...

เชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเพราะของพัสดุและราคากลาง ชุดฝึกเครื่องมือสื่อสารนำร่องอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องมือสื่อสารนำร่องอากาศยาน

Read more...

เชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเพราะของพัสดุและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุ <คลิก>

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาห้องเรียน CEFR

Read more...

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของหมวดภาษาอังกฤษ ปี2562

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน-CEFR

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

Read more...