ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด