Yearly Archives - 2021

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศจากงานการเงิน
เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม…)
Read more...

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการแบบเว็บเบส (เพิ่มเติม…)

Read more...

ศิษย์เก่าเยือนแผนกวิชาช่างยนต์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.(กิตติมศักดิ์ ) ประสาทศิลป์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง

ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง สมัครเพื่อเป็นตัวแทน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ประกาศจากงานการเงิน
สำหรับนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ที่ยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากงานการเงิน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้น (เพิ่มเติม…)

Read more...

เตรียมความพร้อมในการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๐ (เพิ่มเติม…)

Read more...