Monthly Archives - ตุลาคม 2022

บริษัทไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมกับบริษัทเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป มอบเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอน้อมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๗/๒๕๕๒

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างกลเข้าร่วมงาน “มุทิตาคารวะ ครูณรงค์ สุรินทร์”

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ FIX IT CENTER จิตอาสา(ศูนย์ถาวร) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโนรู

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...