Monthly Archives - พฤษภาคม 2021

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วัน เวลา สาขาวิชา ลำดับที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Read more...

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

Read more...

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ปีการศึกษา 2564

Read more...