ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน