Monthly Archives - ธันวาคม 2020

ผอ. ธาตรี พิบูลมณฑา พบปะ คณะครู นักเรียน ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทและพบปะ คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

สังเกตการณ์การประเมินเพื่อรับรองเป็นสถาบัน การฝึกอบรม ฯ

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้แก่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีถวายบังคม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือนำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...