Monthly Archives - มิถุนายน 2021

ความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Read more...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ขอผ่อนผันเอกสารการสำเร็จการศึกษา

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

Read more...

ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2 และ เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล้กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2

ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ประมวล (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

  (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ All In One

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One

 

เอกสาร (เพิ่มเติม…)

Read more...