Yearly Archives - 2023

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2567

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กำหนดให้เป็นการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

คณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเปิดป้ายฉลอง ๘๖ ปี แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กำหนดให้เป็นการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read more...

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (มาตรฐานระดับเหรียญเงิน) ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

ได้ไปต่อระดับชาติวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน 1.นายสุรพัศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...