วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่เว็บไซต์ (Enter Site)

เลขที่ 5 ถนนเเจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์ (045)255047, (045)240577 หมายเลขโทรสาร (045)240576
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mail@utc.ac.th. | Design by : @Panyawatn

บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย ntp server: time.utc.ac.th


เว็บไซต์เดิม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี