Tag - รับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขยายเวลารับสมัคร นศ. ประเภทโควตา ๒๕๖๒

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา)

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 มกราคม 2562 (เพิ่มเติม…)

Read more...