ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 – 19 สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบโล่และเหรียญรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาฯ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ให้เกียรติมอบโล่และเหรียญรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562  (เพิ่มเติม…)

Read more...

ทุนการศึกษาที่มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โครงการนี้จัดขึ้นโดย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ โดยใช้ WIL (Work-Integrated Learning) Model แบบเข้มข้น สำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายเร่งด่วน (New S-Curve) การประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การเข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกและคณะครูสาขาวิชาช่างอากาศยาน

Read more...

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่มีปัญหาเสี่ยงที่จะไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนด ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โครงการนี้จัดขึ้นโดย งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาแต่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์การจบหลักสูตรและเสี่ยงต่อการที่จะไม่จบการศึกษาได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางออกร่วมกัน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การให้ข้อมูลโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้างานหลักสูตรฯ และผู้แทนหัวหน้างานกิจกรรม โดยมีผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วม จำนวน ๒๒๐ คน

Read more...