Monthly Archives - พฤษภาคม 2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคุณครู ๕๔ คน

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี (เพิ่มเติม…)
Read more...

การรายงานตัวแจ้งจำนงเลือกสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

จากเดิม ระดับ ปวช.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศแจ้งการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรีนรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน ที่ได้แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อรับการบรรจุ (เพิ่มเติม…)

Read more...

Q&A คำถามที่พบบ่อย ?

Q&A คำถามที่พบบ่อย สำหรับช่วงนี้ที่มีสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid–19)
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทาง แฟนเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more...