Monthly Archives - พฤษภาคม 2021

ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติม วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ในระหว่างนี้วิทยาลัยฯอยู่ระหว่างมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ยังไม่เปิดรับสมัคร (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจาก ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศจาก ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การรับชุดนักเรียน นักศึกใหม่
นักเรียน นักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวฯ เรื่อง การกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ติดต่อรับแบบ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

กิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ (Grooming Program for Micropreneur) ของธนาคาร

ด้วย ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการวันลงทะเบียนฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง กำหนดการวันลงทะเบียนฝึกงานนักเรียน นักศึกษา  (เพิ่มเติม…)
Read more...

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศจากงานทะเบียน

เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม)

ในระหว่างนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอยู่ระหว่างการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี  (เพิ่มเติม…)

Read more...