Monthly Archives - สิงหาคม 2021

แจ้งนักเรียนนักศึกษามีรายชื่อต่อไปนี้คือนักศึกษาที่ส่งเอกสารรับเงินเรียนฟรีไม่ครบและมีการแก้ไข

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง รับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากงานการเงิน
เรื่อง รับเงินเรียนฟรี
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ (เพิ่มเติม…)
Read more...

การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศจ เยียวยานักเรียน 2,000 บาท

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง เยียวยานักเรียน 2,000 บาท

Read more...

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ ด้วยรังสี UV-C

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์เนื่องจากเหตุพิเศษใน (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ UVC ฝ่าวิกฤต COVID-๑๙

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัด

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)
Read more...