Monthly Archives - มิถุนายน 2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

กำหนดการ รับสมัคร 12 มิถุนายน 2562 ถึง 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (วัน เวลา ราชการ) (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (จังหวัดอุบลราชธานี)

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ โดย ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาเครื่องกล ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล (ตังปัก) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ ให้กับครู อาจารย์แผนกวิชาเครื่องกล ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...

กิจกรรมการร่วมบริจาคเลือด “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อน (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

Read more...