นักเรียน นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเนียน นักศึกษาอาชีวศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมรอบที่ 2

Read more...

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

แจ้งให้นักศึกษาที่สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ที่วิทยาลัยจัดทำขึ้นให้ตรวจสอบสถานะโดยด่วน

   นักศึกษาที่สมัครในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...