ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง

ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง สมัครเพื่อเป็นตัวแทน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ประกาศจากงานการเงิน
สำหรับนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ที่ยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากงานการเงิน
สำหรับนักเรียน ระดับชั้น (เพิ่มเติม…)

Read more...

เตรียมความพร้อมในการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๐ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่า และ รายใหม่ ทุกระดับชั้น

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดกุดคูณ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธาน (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer Vaccine

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (เพิ่มเติม…)

Read more...