Author - porntip srimart

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

แบบฟอร์มเสนอของปมวิจัย-ว-สอศ.-สำหรับครู

แบบคู่มือเขียนเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ-สำหร

Read more...

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่องผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา

ผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา

Read more...

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง

Read more...

พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธาน จัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวย พระวิษณุกรรม (เพิ่มเติม…)

Read more...

จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้ได้รับความเสียหาย ในการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส และเด็กตกหล่น

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

กำหนดการ รับสมัคร 12 มิถุนายน 2562 ถึง 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (วัน เวลา ราชการ) (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...