Author - อิทธิพล สุขเติม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สามารถสมัครด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน อาคาร 1หรือสมัครออนไลน์ที่ admission.utc.ac.th   22 ก.พ.-29 เม.ย.64

Read more...

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปี

เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่าง

Read more...

ประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องพื้นฐานอากาศยาน

ประกาศประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องอากาศยาน
เอกสารประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องอากาศยาน

Read more...

เอกสารประกวดราคา ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่

Read more...