Author - พันพิภพ จันทิมาต

รับมอบอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ECHO VE) ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ECHO VE) (เพิ่มเติม…)

Read more...

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรทัศน์แบบจอ LCD และ LED

เมื่อวานนี้(18 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับโรงเรียนพีเอส อิเล็กทรกนิกส์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์

Read more...

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทนเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา2559

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 – 19 สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562  (เพิ่มเติม…)

Read more...

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจัดแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปี-2563

Read more...

ประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จัดการประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...