เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (บางสาขาวิชา)

เริ่มรับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สมัครเรียนเเละมอบตัวได้ที่ งานทะเบียน ในวัน-เวลา ราชการ

เอกสารในการรับสมัคร

  1. สำนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  บิดา เเละ มารดา
  3. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา
  4. ใบเเสดงผลการเรียน (ใบรับรอง กรณียังไม่ได้ใบเเสดงผลการเรียน)
  5. ใบรับรองเเพทย์
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว
  7. เเต่งกายด้วยชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประมาณ 5000 บาท
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประมาณ 9000 บาท

Share this post