ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)