รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562

รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาที่เปิดรับสมัคร เเละจำนวนนักศึกษาที่รับสมัคร

  1. เทคโนโลยียานยนต์                 20 คน
  2. เทคโนโลยีไฟฟ้า                     20 คน
  3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           20 คน
  4. เทคโนโลยีโยธา                      20 คน

ตั้งเเต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2562

อ่านประกาศ รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562 (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)

Share this post