ประกาศนร.,น.ศ.ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา2562

ประกาศนร.,น.ศ.ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา2562

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30

*** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ******

*** สำหรับ สาขาวิชา ช่างอากาศยาน ให้มาทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 ที่ อาคาร 6 ชั้น 3 (ประกาศผลวันที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 )***

Share this post