ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ. ตามวันเวลาที่กำหนด ตามประกาศที่แนบมานี้

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ. ตามวันเวลาที่กำหนด ตามประกาศที่แนบมานี้