กำหนดการฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562