เทคนิคเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เทคนิคเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดกิจกรรมกีฬา เทคนิคเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภทเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะครู เจ้าหน้าที่ ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก