กิจกรรมมอบโล่เกียรติบัตรให้กับ นร. นศ

กิจกรรมมอบโล่เกียรติบัตรให้กับ นร. นศ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติ ขึ้นมอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับรางวัลแต่ละรายการ ในงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดังนี้

๑. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รางวัลชนะเลิศ
๒. ทักษะพื้นฐานการประกวดเดี่ยวดนตรี (จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ โปรงลาง พิณ) รางวัลชนะเลิศ
๓. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๔. งานฝึกฝีมือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๕. ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๖. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๗. ทักษะพื้นฐานการประกวดเดี่ยวดนตรี ( ระนาดเอก ไม้แข็ง ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๘. และทักษะพื้นฐานการประกวดเดี่ยวดนตรี ( โหวด ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้เป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับชาติต่อไป