วันที่(๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานคณะกรรมการการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่(๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานคณะกรรมการการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานคณะกรรมการการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด มอบโล่และเกียรติบัตรสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ พร้อมกันนี้ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งมอบธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้กับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (เจ้าภาพปีถัดไป)