“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น.อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การปวะกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 8 แห่ง โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลกล่าวรายงาน หลังจากนั้นท่านประธานพร้อมคณะได้เดินตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ตามจุดต่างๆ