วท.อุบลฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นายธนกันฑ์ แห่งธรรม นักเรียน ระดับชั้นปวช.๓ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

วท.อุบลฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นายธนกันฑ์ แห่งธรรม นักเรียน ระดับชั้นปวช.๓ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นายธนกันฑ์ แห่งธรรม นักเรียน ระดับชั้นปวช.๓ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. และนายวิชยา ทีคำ นักเรียน ระดับชั้นปวช.๒ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับปวช. โดยมี นายชนะ สุทธิประภา นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์ และนางสาวจุฑารัตน์ แสงรูจี ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เป็นครูผู้ควบคุม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารโลจิสติกส์ และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง