ประกาศ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ รายงานตัวนักเรียน – นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ รายงานตัวนักเรียน – นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง วันเวลา และสถานที่ รายงานตัวนักเรียน – นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
ให้นักเรียน นักศึกษา ในรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่ยังไม่มารายงานตัว ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ให้เข้ารายงานตัวได้ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เวลา 8.30 – 12.00 น. ซึ่งรายละเอียด รายชื่อ เอกสาร และใบมอบตัวจะแนบลิ้งค์ไว้ในโพสต์
ดาวน์โหลดรายละเอียด รายชื่อ เอกสาร และใบมอบ : https://shorturl.asia/mBsK9