วท.อุบลฯ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

วท.อุบลฯ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรีสะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาจาก ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล ๔ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาต่อไป