สังเกตการณ์การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สังเกตการณ์การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๓๐ มกราคม๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจำนวนผู้สมัครสอบ ๑,๙๔๕ คน มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งรอบเช้า และรอบบ่ายเท่ากันคือ ๑,๖๑๗ คน มีจำนวนผู้ขาดสอบทั้งรอบเช้า และรอบบ่ายเท่ากันคือ ๓๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๓ ของจำนวนผู้สมัครสอบ