รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานรางวัลนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ด้วย