พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี