สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
12/11/2562
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
13/11/2562
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
2019/11/12 12:36:27
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
14/11/2562
การเเข่งขันนวัตกรรมสิงประดิษฐ์ของคนร่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
15/11/2562
การเเข่งขันนวัตกรรมสิงประดิษฐ์ของคนร่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
2019/11/14 12:36:27

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEWS

คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)คำสั่งแข่งทักษะ 62 read more

ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2562

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2562 BRN3C2AF49FEC37_000179 read more

พิธีถวายบังคมและ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม…) read more

มอบ เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ ( ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข)

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข) ประกาศการกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. **หมายเหตุ ระดับ ปวช. ค่าใช้จ่ายเป็น 0 บาท ปริ้นและนำส่งงานทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด *** ปวช.(ไม่มีค่าใช้จ่าย) read more

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) (เพิ่มเติม…) read more

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

ปวช2. ใบลงทะเบียนเรียน ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3ชย.+ชก.+ชช.+ชฟ.+ชอ.+โยธา ปวช.3ชส.+ชถ.+โทร+ชค ปวส.1 1.ปวส.1สชย.(ม.6) 2.ปวส.1สชย.(ทวิ) 3.ปวส.1สชผ.(ม.6) (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาห้องเรียน CEFR read more

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของหมวดภาษาอังกฤษ ปี2562

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน-CEFR read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ read more

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทนเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา2559

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ (เพิ่มเติม…) read more

เอกสารประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

(เพิ่มเติม…) read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการห้องเรียนอัตโนมัติ

(เพิ่มเติม…) read more

เผยแพร่ผลงาน/วิจัย เอกสารดาวน์โหลด

ผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์มันปลา 1 ลดปริมาณ สารฟอร์มาลินในอาหารสด

ผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์มันปลา 1 ลดปริมาณ สารฟอร์มาลินในอาหารสดโครงงาน ปวส. 2562 ครั้งที่ 2_2 สารฟอร์มาลิน read more

การศึกษาสูตรอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อเพิ่ม ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน

การศึกษาสูตรอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อเพิ่ม ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดินโครงงาน ปวส. 2562 ครั้งที่ 2_1 ไส้เดือนดิน123 read more

การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ลดปริมาณ สารฟอร์มาลินในอาหารสด

การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ลดปริมาณ สารฟอร์มาลินในอาหารสดโครงงาน ปวช. 2562 ครั้งที่ 2_2 สารฟอร์มาลิน read more

การศึกษาการใช้อาหารเสริมและวิธีการเลี้ยง เพื่อเร่ง การเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน

  การศึกษาการใช้อาหารเสริมและวิธีการเลี้ยง เพื่อเร่ง การเจริญเติบโตของไส้เดือนดินโครงงาน ปวช. 2562 ครั้งที่ 2_1 ไส้เดือนดิน read more

งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2019

เอกสารงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ read more

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1 แบบฟอร์มเสนอของปมวิจัย-ว-สอศ.-สำหรับครู แบบคู่มือเขียนเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ-สำหร read more

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่องผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา ผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา read more

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด