กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

5  ถนนเเจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4526-2566, 0-4525-5047 โทรสาร 0-4526-1077 อีเมล utcubon@hotmail.com 
Copyrights2015@งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
webmaster: bigwat99@hotmail.com / pick.panyawatn@gmail.com